Rail ngắm nghiêm 45″ – 100.000VND

  • Chất liệu kim loại
  • Dùng gắn ống ngắm phụ
.
.
.
.