Giảm thanh bắn đạn phát quang – 850.000VND

  • Chất liệu nhựa
  • Cảm biến chuyển động nháy đèn kích sáng cho đạn dạ quang
  • Pin tích hợp sẵn
.
.
.
.